Det skal der til et Championat

KRAV TIL OPTAGELSE I CHAMPIONATREGISTER

Dansk Münsterländer Klub kræver desuden yderlige krav, som du kan læse mere om på deres hjemmeside.

Jagtchampionat (DKJCH)

Brugsprøve 1. præmie på dansk brugsprøve
Fuldbrugsprøve 1. præmie på dansk fuldbrugsprøve
Vinderprøve Stambogsført rangering som "vinder" på vinderprøve eller fuldbrugsprøvemesterskabet
Udstilling 1. præmie eller mindst very good på anerkendt udstilling opnået efter 24 måneders alder
HD Fotograferet med resultatet A eller B

Brugschampionat (DKBRCH)

Vinderprøve a. Tre gange 1. vinder på vinderprøve, hvoraf de to skal være opnået om efteråret, hvor der fældes fugl. Den ene af sidstnævnte skal - uanset b - være opnået på dansk vinderprøve fælles for alle kontinentale racer. Den ene af de to øvrige kan opnås på norsk, svensk eller finsk fjeld- eller lavlandsprøve.
b. Hos kontinentale racer tæller rangeringen "bedste hund" med 1. præmie på fuldbrugsprøve og 1. vinder på fuldbrugsprøvemester-skabet som 1. vinder i vinderklasse.
Udstilling 1. præmie eller mindst very good på anerkendt udstilling opnået efter 24 måneders alder
HD Fotograferet med resultatet A eller B

Sporchampionat (DKSCH)

Schweissprøve 1. præmie 1000 meter 20 timer
Schweissprøve 1. præmie 1000 meter 40 timer
Ræveslæb Bestået med max point på ræveslæbprøve eller fuldbrugsprøve
Ovenstående resultater skal være opnået på prøver i Danmark
Udstilling Mindst 1. præmie eller very good i åben klasse eller brugshundeklasse på anerkendt udstilling efter at hunden er fyldt 2 år
HD Fotograferet med resultatet A eller B

Eksteriørchampionat (DKCH)

Udstilling Certifikat opnået mindst tre gange af mindst tre forskellige dommere på danske udstillinger anerkendt af Dansk Kennel Klub.

Hunde registreret i Danmark, Estland, Finland, Israel, Norge, Rusland og Sverige kan endvidere blive dansk eksteriørchampion ved at have opnået et dansk certifikat (CAC), hvis hunden har opnået nationalt eksteriørchampionat i et af de pågældende lande.

Sidste certifikat skal være opnået, efter at hunden er blevet 24 måneder.
Markprøve 1. præmie opnået i åben- eller brugsklasse på en af Dansk Kennel Klub anerkendt prøve
Slæb- og apporteringsprøve/
Udvidet apporteringsprøve Bestået
HD Fotograferet med resultatet A eller B

Klubchampionat spor (KLBCHS)

Schweissprøve 3 x 1. præmie 1000 meter 40 timer i Danmark
1. præmierne skal være givet af 3 forskellige dommere
Præmieringerne skal være opnået på terræner beliggende i mindst to af Danmarks regioner
Ræveslæb Bestået med max point på ræveslæbprøve eller fuldbrugsprøve
Udstilling Mindst very good på FCI-anerkendt udstilling efter at hunden er fyldt 2 år
HD Fotograferet med resultatet A eller B